El Tiempo

Cuba

 • Bayamo
  Hoy Mañana Pasado

  Mostly Sunny 32ºC Máx. 33ºC Mín. 22ºC

  34ºC 22º 32ºC 23º
 • Camaguey
  Hoy Mañana Pasado

  Mostly Cloudy 32ºC Máx. 34ºC Mín. 22ºC

  34ºC 22º 33ºC 21º
 • Ciego de Avila
  Hoy Mañana Pasado

  Mostly Cloudy 29ºC Máx. 32ºC Mín. 23ºC

  30ºC 23º 30ºC 23º
 • Cienfuegos
  Hoy Mañana Pasado

  Partly Cloudy 30ºC Máx. 31ºC Mín. 21ºC

  32ºC 22º 32ºC 21º
 • Ciudad de la Habana
  Hoy Mañana Pasado

  Mostly Cloudy 30ºC Máx. 32ºC Mín. 19ºC

  33ºC 21º 34ºC 21º
 • Granma
  Hoy Mañana Pasado

  Partly Cloudy 31ºC Máx. 32ºC Mín. 23ºC

  33ºC 23º 33ºC 23º
 • Guantanamo
  Hoy Mañana Pasado

  Sunny 31ºC Máx. 31ºC Mín. 23ºC

  32ºC 23º 31ºC 23º
 • Holguin
  Hoy Mañana Pasado

  Mostly Cloudy 31ºC Máx. 35ºC Mín. 21ºC

  35ºC 22º 33ºC 22º
 • Las Tunas
  Hoy Mañana Pasado

  Mostly Cloudy 31ºC Máx. 34ºC Mín. 22ºC

  34ºC 23º 34ºC 23º
 • Matanzas
  Hoy Mañana Pasado

  Cloudy 29ºC Máx. 32ºC Mín. 19ºC

  31ºC 21º 32ºC 20º
 • Sancti Spiritus
  Hoy Mañana Pasado

  Partly Cloudy 29ºC Máx. 30ºC Mín. 22ºC

  33ºC 23º 33ºC 22º
 • Santiago de Cuba
  Hoy Mañana Pasado

  Mostly Sunny 28ºC Máx. 31ºC Mín. 21ºC

  30ºC 22º 30ºC 22º
 • Villa Clara
  Hoy Mañana Pasado

  Mostly Cloudy 29ºC Máx. 34ºC Mín. 20ºC

  33ºC 22º 33ºC 21º

America Latina

 • Asuncion
  Hoy Mañana Pasado

  Partly Cloudy 21ºC Máx. 28ºC Mín. 17ºC

  27ºC 16º 27ºC 17º
 • Buenos Aires
  Hoy Mañana Pasado

  Partly Cloudy 23ºC Máx. 23ºC Mín. 13ºC

  24ºC 14º 23ºC 12º
 • Bogota
  Hoy Mañana Pasado

  Partly Cloudy 23ºC Máx. 27ºC Mín. 13ºC

  26ºC 14º 26ºC 14º
 • Caracas
  Hoy Mañana Pasado

  Mostly Sunny 30ºC Máx. 32ºC Mín. 18ºC

  32ºC 19º 30ºC 19º
 • La Paz
  Hoy Mañana Pasado

  Partly Cloudy 20ºC Máx. 18ºC Mín. C

  18ºC 19ºC
 • Mexico City
  Hoy Mañana Pasado

  Sunny 25ºC Máx. 27ºC Mín. 12ºC

  27ºC 13º 28ºC 12º
 • Montevideo
  Hoy Mañana Pasado

  Cloudy/Wind 21ºC Máx. 21ºC Mín. 18ºC

  21ºC 18º 21ºC 17º
 • Quito
  Hoy Mañana Pasado

  Thunderstorms 22ºC Máx. 23ºC Mín. 10ºC

  24ºC 11º 22ºC 11º
 • Rio de Janeiro
  Hoy Mañana Pasado

  Partly Cloudy 27ºC Máx. 32ºC Mín. 24ºC

  34ºC 24º 32ºC 24º
 • Santiago
  Hoy Mañana Pasado

  Sunny 24ºC Máx. 31ºC Mín. 12ºC

  26ºC 12º 28ºC 12º

Europa

 • Madrid
  Hoy Mañana Pasado

  Cloudy 15ºC Máx. 19ºC Mín. C

  19ºC 17ºC
 • Berlin
  Hoy Mañana Pasado

  Light Rain 6ºC Máx. C Mín. C

  12ºC 16ºC
 • Moscow
  Hoy Mañana Pasado

  Cloudy -2ºC Máx. C Mín. -3ºC

  3ºC -1º 3ºC -1º

Estados Unidos

 • Miami
  Hoy Mañana Pasado

  AM Thunderstorms 27ºC Máx. 29ºC Mín. 23ºC

  29ºC 23º 29ºC 23º
 • New York
  Hoy Mañana Pasado

  Rain 11ºC Máx. 22ºC Mín. C

  14ºC 12ºC
 • Washington
  Hoy Mañana Pasado

  Mostly Sunny 19ºC Máx. 18ºC Mín. C

  10ºC 4ºC
 • Los Angeles
  Hoy Mañana Pasado

  Mostly Sunny 27ºC Máx. 25ºC Mín. 13ºC

  26ºC 14º 24ºC 14º